Professional publications

PROFESSIONAL PUBLICATIONS

2021

Sools, A., Tromp, T., & Mooren, J. H. (2021). Narratieve toekomstverbeelding. In E. Bohlmeijer, N. Jacobs, J. A. Walburg, & G. I. Westerhof (Eds.), Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek, toepassingen (Herziene d, pp. 413–428). Amsterdam: Boom.

Westerhof, G.J. (2021). Zingeving. In E. Bohlmeijer, N. Jacobs, J.A. Walburg, & G.J. Westerhof (Eds.), Handboek positieve pscyhologie (2nd Ed., pp. 347-362). Amsterdam: Boom.

2020

Westerhof, G.J. (2020). Verhalen en gezondheid. In G. Pool, F. Heuvel, A.V. Ranchor, & R. Sanderman (Eds.), Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen (pp. 203-210). Assen: Van Gorcum.

Westerhof, G.J. (2020). De menselijke maat: Een psychologisch perspectief op de rol van zingeving in positieve gezondheid. In T. Wobbes & M. van den Muijsenbergh (Eds.), De menselijke maat: Grenzen aan de gezondheidszorg? (pp. 32-48). Nijmegen: Valkhof Pers.

2019

Sools, A. A. M. (2019). De verbeelding van veerkracht in toekomstverhalen van mensen die psychiatrische zorg ontvangen. In W. Krikilion & J. Pieper (Eds.), Positieve Psychologie en Zingeving: Integratie en toepassingen (pp. 67–88). Tilburg: KSGV.

Westerhof, G. J. (2019). Gelukkig of zinvol leven: Ontwikkelingen binnen de positieve. In W. Krikilion & J. Pieper (Eds.), Positieve psychologie en zingieving: Integratie en toepassingen (pp. 21-40). Tilburg: KSGV.

2018

Van Tuyll van Serooskerken, M., Sools, A., & Westerhof, G. J. (2018). Back to life: Participatie, herstel en narratieve toekomstverbeelding in een re-integratie behandelprogramma voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek – een pilot-studie. Tijdschrift voor Psychotherapie44, 281-298.

Westerhof, G. J. (2018). Narratieve technologie voor gezondheid en zorg. De Psycholoog53 (12), 10-20.

Wijnen, R., & Vanderleyden, L. (2018). Interview met Gerben Westerhof. Levenskunst en technologie: Een (on)gewone combinatie. Geron20 (4), 25-30.

2017

Beernink, J., Westerhof, G. J., & Sools, A. (2017). De levensverhaleninterventie Wie ben ik? : Veranderingen in psychische klachten en welbevinden bij mensen met psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg43, 18-34.

Haar, I. ter, Sools, A., & Westerhof, G. J. (2017). Meer dan een online dagboek: Persoonlijk bloggen. Tijdschrift Positieve Psychologie3(3), 29-33.

Kuin, Y., & Westerhof, G. J. (2017). Zingeving en levensvragen. In M. Vink, Y. Kuin, G. J. Westerhof, S. M. A. Lamers, & A. M. Pot (Eds.), Handboek ouderenpsychologie (pp. 201-220). Utrecht: Tijdstroom.

Lamers, S. M. A., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2017). Life review. In M. Vink, Y. Kuin, G. J. Westerhof, S. M. A. Lamers, & A. M. Pot (Eds.), Handboek ouderenpsychologie (pp. 399-414). Utrecht: Tijdstroom.

Sools, A. M., Triliva, S., Fragkiadaki, E., & Tzanakis, M. (2017). De casus van het Griekse Referendum in 2015: Persoonlijke toekomstverbeelding als prospectief reflectie-instrumentTijdschrift voor Positieve Psychologie2(10), 26-31

2016

Sools, A., Borgmann, T. & Kleine, E. (2016). De zin van vervreemdende toekomstverbeelding. Tijdschrift voor Positieve Psychologie,I(3).

Westerhof, G. J. (2016). Zin in je verhaal. Tijdschrift Positieve Psychologie2(4), 47-51.

2015

Westerhof, G. J., & Stevens, C. (2015). Book review of Cretien van  Campen (2015). The Proust Effect – The senses as doorways to lost memories. Oxford University Press. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie46, 125-127.

Willems-Jongsma, M., van Bruggen, V., & Westerhof, G. J. (2015). Zinvolle zingeving: Onderzoek naar de ervaringen van zingeving bij gasten in behandeling op ‘De Hezenberg’. Psyche & Geloof26, 190-201.

2014

Westerhof, G. J. (2014). Zingeving en ouder worden. In A. M. Pot & S. Visser (Eds.), Ouderen in de geestelijke gezondheidszorg (pp. 25-32). Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.

Westerhof, G. J. (2014). Een gerontologisch en psychologisch perspectief op ontwikkeling door loslaten. Geron16(4), 7-9.

2013

Sools, A., & Mooren, J. H. M. (2013). Futuring in Psychotherapie und psychologischer Beratung. Instrument zur Förderung von Resilienz. Psychotherapie im Dialog 14(1), 14-15.

Sools, A., Mooren, J. H., & Tromp, T. (2013). Positieve gezondheid versterken via narratieve toekomstverbeelding. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof, & J. A. Walburg (Eds.), Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek en toepassingen (pp. 91-103). Amsterdam: Boom.

Westerhof, G. J. (2013). Levenskunst in de medische psychologie: Navigatie als metafoor in de therapeutische behandeling. Tijdschrift voor Psychotherapie39, 343-350.

Westerhof, G. J. (2013). Levenskunst: De betekenis van levensverhalen. In J. Wijsbek (Ed.). Levenskunt à la carte (pp. 119-130). Leidschedam: Quist.

Westerhof, G. J. (2013). Zingeving en ouder worden. PsychoPraktijk5, 15-18.

2012

Bohlmeijer, E. (2012). De verhalen die we leven: Narratieve psychologie als methode. Boom: Amsterdam.

Boksebeld, B., Westerhof, G. J., & Wessels, A. M. (2012). Schuldhulp en herstel: Verhalen van cliënten. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid67.

Sools, A. (2012). Narratief Onderzoek. Kwalon1, maart 2012. 

Sools, A.M. (2012). Het verleden als uitdaging: richtingwijzer voor herinneren als methode in de ouderenzorg. Geron.