UTFacultiesBMSThe EEG Research HubMembers EEG Research Hub

UT Members BMS EEG Research Hub

Coordinator: Dr Rob H.J. van der Lubbe

Msc. Nienke Bierhuizen

Dr Russell Chan

Dr Efthymios Constantinides

Dr Erwin Hofman

Dr Mannes Poel

Dr Karolina Rataj

Dr Ir Jan-Willem van t Klooster

Johnny Lammers van Toorenburg