Campagne-informatie

Stichting Universiteitsfonds Twente

Bedrijfsleven en overheid staan aan de basis van de Universiteit Twente. Al in 1948 probeerden zij een technische hogeschool naar Enschede te halen. Daarvoor werd een speciale stichting opgericht, het tegenwoordige Universiteitsfonds Twente. Het fonds is door de jaren heen een onmisbare aanjager van de universiteit gebleken. Het fonds maakt activiteiten mogelijk die buiten de reguliere financiering vallen en het unieke karakter van de Universiteit Twente en haar campus versterken. Ook ondersteunt het innovatieve ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek waarvoor nog geen reguliere financiering mogelijk is. Daar waar de universiteit nieuwe kansen ziet, is het Universiteitsfonds Twente vaak de eerste die het risico durft te lopen om die kansen te exploreren. Dat geldt ook voor het health-gerelateerd onderzoek aan de Universiteit Twente. Bekend is dat de zorgbudgetten van de overheid onder druk staan. Bovendien valt veel health-gerelateerd onderzoek van de Universiteit Twente niet binnen de kaders van de vele gezondheidsfondsen die ons land kent. De universiteit loopt daardoor veel geld mis voor kansrijk onderzoek. Dat het kansrijk is, bewijst de nauwe samenwerking met de klinische praktijk. Veel specialisten hebben tevens een parttime-aanstelling als hoogleraar aan de universiteit. Onderzoek aan de UT is dus echt vraaggestuurd. De technologie van de Universiteit Twente maakt het mogelijk dat de individuele mens centraal komt te staan in de zorg. Bovendien maakt ze een omslag mogelijk van genezen naar voorkomen. De praktijk bewijst dat de Universiteit Twente als geen ander innovaties realiseert in het health-domein. Met trots zet het Universiteitsfonds Twente zich in voor deze campagne.

Herman Hazewinkel RA

Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Twente