Inschrijfvoorwaarden workshops/activiteiten personeelsvereniging UT-Kring

Inschrijfvoorwaarden
Je kunt je alleen inschrijven/opgeven voor de workshops/activiteiten als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet

·

je bent lid van de UT-Kring, of

·

een gezinslid is lid (wonend op hetzelfde adres)

·

introducee van een UT-Kringlid (aantal introducees is afhankelijk van de workshop/activiteit)

Kosten
Voor de meeste workshops/activiteiten van de UT-Kring moet je een bijdrage betalen. Sommige zijn gratis. De exacte kosten zie je bij de informatie van de desbetreffende workshop/activiteit die vermeld staan op de website www.utwente.nl/ut-kring. Introducees zijn van harte welkom maar betalen meer om aan een workshop of activiteit te kunnen deelnemen. De exacte kosten voor introducees staan bij de desbetreffende workshop/activiteit vermeld onder ‘niet leden’ of ‘niet UT-Kringlid’.
Je kunt de workshop/activiteit online betalen of bij Boerderij Bosch van maandag/donderdag van 12.00 tot 14.00 uur. In het geval van reizen dienen de kosten online betaald te worden.

Maximaal aantal deelnemers
Aan alle workshops/activiteiten kunnen er een maximaal aantal deelnemers meedoen. Wat dit maximum is, kun je zien bij de informatie op de website www.utwente.nl/ut-kring van de desbetreffende workshop/activiteiten. Voor al deze workshops/activiteiten geldt: vol is vol. Wees er dus op tijd bij.

Annulering
Heb je je ingeschreven voor een workshop/activiteit, maar ga je deze toch niet volgen? Alleen wanneer je voldoet aan één van de volgende voorwaarden, ontvang je de bijdrage terug:

·

meldt je minimaal 5 werkdagen voor aanvang van workshop of activiteit af.

·

er is sprake van bijzondere persoonlijke omstandigheden; neem hiervoor contact op met de UT-Kring Boerderij Bosch.

Wanneer je je niet tijdig afmeldt voor deelname aan een workshop of activiteit, krijg je geen geld retour. Heb je nog niet betaald, dan ben je verplicht om alsnog de volledige deelnemersbijdrage te betalen.

De reden hiervoor is, dat de UT-Kring kosten maakt die wij niet terug kunnen krijgen.

Verzekering
De leden van de UT-kring, die in dienst zijn van de Universiteit Twente, zijn bij activiteiten die de UT-kring organiseert in Nederland verzekert via de aansprakelijkheidsverzekering van de Universiteit Twente. Voor activiteiten buiten Nederland dient u zelf een passende verzekering af te sluiten. Denk hierbij ook aan de ziektekostenverzekering. Hiervoor dient u meestal een aanvullende verzekering af te sluiten. UT-kring leden, die niet in dienst zijn van de UT, dienen zelf voor hun verzekering te zorgen.
Als er een extra/speciale verzekering nodig is wordt dit vermeld bij de activiteit.

Online aanmelding
Voor de workshops/activiteiten is online aanmelden noodzakelijk. Je kunt dan ook direct afrekenen.

Bij betaling bij Boerderij Bosch, is het online aanmelden ook noodzakelijk.