Prof. dr. ir. Marcel ter Brake

Professor

E-mail

h.j.m.terbrake@utwente.nl

Address

Faculty of Science & Technology

Carré 2047

P.O.Box 217

7500 AE Enschede

The Netherlands

Phone

+31 53 4894349

 

 

Fax

+31 53 4891099

Marcel ter Brake received his doctoral degree in 1986 at the University of Twente (UT). His PhD work was on a SQUID-based horizontal-access rock magnetometer. Following his PhD, he became member of the Low Temperature Division at UT. Focus of his work was the realization of a Biomagnetic Center equipped with a magnetically shielded room and home-made multichannel SQUID-based neuromagnetometers. These magnetometers were all liquid-helium cooled.

The advent of high-temperature superconductivity in 1986 allowed the use of small cryocoolers that were available on the market mostly for military applications. The interfacing of these coolers to ultra-sensitive devices such as SQUIDs became an important field of Ter Brake’s research. In this work, he started a project on microcooling in 1995. In this ongoing research, MEMS technologies are applied to realize cryocooler components.

In the last 15 years, in addition to microcooling also research was performed on sorption-based compressors combined with Joule-Thomson coolers. These sorption coolers are essentially vibration free and are of interest specifically for space missions but can also be beneficial in terrestrial applications.

Marcel ter Brake was appointed Associate Professor at UT in 2000, and Full Professor and chair holder of Energy, Materials and Systems at UT per January 1st 2010. Next to cryogenic technologies, this research chair investigates the use of superconductivity in large-current applications, focusing on systems to be applied in future energy chains.

Marcel ter Brake had a 10% Professor appointment at the Technological University of Eindhoven (TUE) from September 2004 to September 2010. He is scientific director of the SBE-Institute of Engineering at the University of Twente. He chairs the International Cryogenic Engineering Committee and the Cryogenic Society of Europe, and is board member of the European Society for Applied Superconductivity.

He has published more than 170 papers, of which more than 100 in refereed journals.

Belangrijkste activitetien in afgelopen jaar:

Onderwijs:

-

Coordinator module 2 AT en TN, daarbinnen colleges thermodynamica, design en project.

-

Cryogenics Science and Technology, leerstoelvak EMS, keuzevak overig. (in 2016, 21 studenten)

-

Groot aantal D- en B-opdrachten, momenteel 9 studenten actief met M-opdracht bezig, en 3 bezig met afronding.

Onderzoek:

Naast kleinere project contracten, actief betrokken bij volgende projectvoorstellen:

-

Toekenning DMO project (defensie materieel), High Temperature Superconductivity for Degaussing (AIO, TA, en materiaal, budget 770 kE)

-

Toekenning STW project (HTSM 2016) “High-dynamic superconducting linear motor” samen met TUe (Lomonova) en ASML

-

Toekenning STW project “A novel thermosiphon-like cooling system based on magnetocaloric nanofluids” mede-aanvrager. AIO en PD, bij TE, samenwerking en gemeenschappelijke publicaties.

-

Verdere uitbouw samenwerkingen binnen UT, m.n. met POF (boiling heat transfer, zie ook onderstaand overzicht)

Commissies/bestuur:

-

Wetenschappelijk directeur SBE-Institute of Engineering

-

Internationaal: Chairman Cryogenics Society of Europe, Chairman ICEC, ICEC26 in maart 2016 in New Dehli

Financieel leerstoel:

2016 afgesloten met een positief resultaat van k€66 (begroot was: -k€121)

Belangrijkste oorzaken:

Hogere dekkingsbijdrage                    +160

Prijscompensatie                                 +12

SEO gelden                                        +94

Hogere salarislasten (incl SuperAct)  -96

Lagere overige lasten                        +10

Plannen 2017:

Personeel:

Uitbreiding wetenschappelijke staf met TT-er op “supergeleidende systemen”, financiering uit SEO middelen en projecten

Onderwijs:

Geen wezenlijke wijzigingen. Wel is het de bedoeling dat TT-er Srini Vanapalli geleidelijk het coordinatorschap module 2 overneemt.

Onderzoek:

-

HTSM 2017 bezig met aanvraag met VUMC uitbreiding op lopende STW project CryoOn, preproposal 11 april, full proposal 30 mei

-

ZonMw voorstel, samenwerking op medisch minimum invasive technology met India (bilateraal), samen met IIT Karaghpur), max 730 kE in NL.

Commissies/bestuur

Vervolg van 2016, specifiek verder in 2017: MT 2017 in Amsterdam begin september, en Int Workshop on Cooling Systems for HTS applications in Karlsruhe (13-15 september), organisatie vanuit CSE samen met KIT

Overzicht samenwerkingen binnen UT:

-

TNW Lohse: 2-phase heat exchange, boiling heat transfer (PhD discussions, gedeelde PD, delen infrastructuur)

-

CTW van der Meer c.s.: Magnetocalorics (mede-aanvrager in STW project)

-

CTW Dierkes elastomer phase change materials (SBE PD project)

-

TNW Otto: kristalgroei in water/tissue (D opdracht)

-

CTW Akkerman/Warnet: cryogenic materials (gedeelde PhD, delen infrastructuur)

-

TNW Kersten gas mixtures and adsorption (delen infrastructuur en support)

-

CTW v.d. Boogaard mechanisch gedrag supergeleidende kabel (opvolging Tomasso, PhD)

-

TNW ten Haken magnetische afscherming (project samen met SRON, plus publicatie)