Zie Functies per onderwerp

Uitleg over linkjes inWebHare: extern, intern, contentlinks

We maken onderscheid tussen externe links, interne links en contentlinks. Het is belangrijk het verschil tussen deze drie te kennen. Dit voorkomt kapotte links en verouderde documenten en bespaart daardoor op lange termijn tijd. 

Extern, intern, content link

Om kapotte links te voorkomen is het belangrijk dat je de juiste type links gebruikt:

  • Externe links: Links naar een pagina buiten je WebHare-omgeving, je plakt de volledige link in webhare, bijv. http://www.nu.nl/artikel12334 (vergeet de http ervoor niet!) 
  • Interne links: Deze links kun je alleen aanmaken als je naar een bestand in je eigen webhare‐omgeving linkt. Interne links hebben een groot voordeel t.o.v. externe links: ze veranderen automatisch mee, als het bestand/map waar ze naartoe linken verplaatst/hernoemd wordt. Moet je vaak ergens heen linken maar heb je de rechten niet? Vraag dan leesrechten voor de betreffende website in WebHare aan, zodat je interne links kan aanmaken. 
  • Content links (een specifieke interne link): Plaats hetzelfde bestand/word-document nooit op twee verschillende plaatsen in WebHare. Plaats je bestand 1x, en als je hem ook op een andere plek (andere map of andere website) wilt tonen, maak je op die plek een ‘content link’ aan. Daardoor hoef je bij wijzigingen maar 1x het word-document te vervangen. Je kan op die manier ook inhoud van een andere website in jouw website tonen, zonder dat mensen door hebben, dat ze tekst van een andere website lezen.

Gebruik zo veel mogelijk ‘interne links’ en ‘content links’ als je in webhare via de knop new file/new bestand een link aanmaakt.

Links naar Osiris-vakken of NEO-berichten

Op sommige plekken in WebHare kun je bij het aanmaken van een link ook kiezen voor een van deze twee types:

  • OSIRIS link: kies een cursus uit Osiris uit de lijst om de vakinformatie direct op je website te tonen. De informatie zal elk jaar automatisch worden geupdated, zolang de cursuscode in Osiris bestaat. Voorbeeld-link.
  • NEO link: kies een bericht (nieuws, events, etc) uit de NEO-applicatie, waar UT'ers hun nieuws en events plaatsen. Dit is makkelijker/sneller dan eerst het bericht in NEO op te moeten zoeken, de link te kopieren, etc. 

Links in de text editor 

In de tekst editor kun je links in de lopende tekst toevoegen. Selecteer/highlight het stukje tekst en klik op link-knop bovenaan de editor (hieronder gemarkeerd). Een pop-up verschijnt. Kies de juiste link-type en vul plak de link erin (bij externe link/link buiten jouw WebHare) of kies de juiste link via de aangeboden knoppen. 

Om een link aan te passen klik je met de muis op de link zodat je muis-cursor in de link staat. Vervolgens kun je of boven weer op het link-symbool klikken of via de rechter muis het 'properties' knopje berreiken. Je kunt trouwens ook linkjes op foto's zetten: dubbelklik de foto om de eigenschappen van de foto te bereiken. Hier vind je ook een veld om de link toe te voegen. Zet geen links op headings/subheadings. Dit zal niet werken. 

Links in wedgets en inline componenten

In widgets (blokken onderaan je pagina) of inline elementen (specifieke elementen in de lopende tekst) kan het ook voorkomen dat je linkjes kan plaatsen. Voor details zie de pagina's over widgets en de pagina over inline componenten. Voorbeelden zijn hieronder weergegeven: 

Inline component 'Features pages / Uitgelicht':

Widgets: 'Download/links' en 'Mediawidget':

     

Links buiten de editor: Bestandstype in wehare

Je kan de drie link types  ( internal external en  content) ook als bestand aanmaken, dan worden het menuitems in je website. Gebruik hiervoor de knop 'New file/nieuw bestand' en selecteer je linktype uit de bestandslijst. Na het aanmaken zal het menuitem je direct naar de betreffende pagina brengen. Gebruik dit met mate, want mensen hebben wellicht niet door dat ze naar een andere website gestuurd worden en begrijpen het menu dan niet altijd meer.

Bij content links blijft de bezoeker wel op je website, en wordt de content waar je heen linkt op de plek van de link 'ingeladen' op het tekstscherm rechts. 

Tip: naar een kopje halverwege de pagina linken (naar een heading 2)

Je kan een linkje maken naar een plek halverwege je pagina, namelijk naar alle subkoppen op je pagina die kop 2/heading 2 stijl hebben. Open de pagina waar je heen wilt linken in je browser en ga naar het specifieke kop 2-kopje waar je naartoe wilt linken. De URL ziet er dan zo uit: www.utwente.nl/mijnpagina#mijn-kop2. Je kan nu in de teksteditor een linkje aanmaken en deze gehele link in het veld 'externe link' plakken (als je geen rechten hebt voor de betreffende pagina) of een interne link aanmaken:

  • met het interne-link-veld naar de betreffende pagina linken
  • In het veld addition/toevoging het stukje tekst uit de betreffende kop 2 plaatsen, zoals die in de volledige link stond:

Tip: naar een plek halverwege de pagina linken (die geen Heading 2 is)

Om ergens naartoe te kunnen linken moet je op die plek een onzichtbare anker/anchor aanmaken, zoals je dat mogelijk ook uit Word kent. Dat is een soort bookmark waar je heen kunt springen.

Onzichtbare anker op de pagina aanmaken

Klik hiervoor op de inline element knop () en kies Raw HTML. Zet in het HTML-blokje <a name="brochure"/>, of vervang het woord brochure door een ander voor jou passende term. Gebruik maar 1 woord, geen spaties. Dit komt in een grijs blokje in de editor te staan, maar is niet zichtbaar op de website.

Link maken naar de anker

Linken binnen dezelfde pagina: Als je een linkje wilt maken naar verder beneden op dezelfde pagina, maak dan op de gewenste plek een link aan (ketting symbooltje in de editor) en zet #brochure in het velde voor de externe link. Als iemand de link aanklikt zal hij direct naar de onzichtbare anker springen. 

Link vanuit een andere pagina: Als je een linkje wilt maken vanuit een andere pagina, maar direct naar de anker wilt springen, werk dan met de volledige link, bijv: https://www.utwente.nl/research/#brochure.

  • Als je een externe link aanmaakt (extern=pagina waar je heen linkt zit niet in jouw WebHare), dan vul je de volledige URL in in het veld van de externe link: https://www.utwente.nl/research/#brochure.
  • Als je een interne link aanmaakt (intern=pagian waar je heen linkt zit wel in jouw WebHare) maak dan een link aan en kies de interne link. Je verwijst dan naar de betreffende pagina, en in het veld erachter zet je de toevoeging #brochure: 

Tip: URL van je pagina vinden

Wil je naar een bepaalde pagina in Web Hare linken, en je weet niet wat de URL is? Kijk dan rechts bovenaan je preview-scherm. Hier staat de link van het specifieke bestandje, dat je geselecteerd hebt.