Opties & website aanvragen

Aanvraagformulier website buiten utwente.nl

Domeinnamen buiten utwente.nl

Domeinnamen buiten het UTWENTE.NL om (bijvoorbeeld <domein>.nl) worden ondersteund voor projecten of activiteiten met een UT-belang, waarbij het ongewenst is dat de naam UTWENTE.NL wordt gevoerd. Wanneer het belang tijdelijk is zal de ondersteuning voor maximaal 3 jaren worden geboden.

De directeur M&C bepaalt namens het CvB in overleg met betreffende decanen en/of wetenschappelijke directeuren of het UT-belang aan de orde is. Daarbij wordt vooral gedacht aan samenwerkingsverbanden voor onderzoek, waarin de UT als penvoerder participeert en een profilering van UTWENTE.NL voor de partners ongewenst is.

Aan Studie- en Studentenverenigingen wordt de service geboden om één eigen, zelf te registreren domeinnaam te hanteren buiten UTWENTE.NL om en af te beelden op een systeem binnen het UTWENTE.NL domein. De registratie en het beheer van deze namen vallen onder de verantwoordelijkheid van ICTS.

Beschikbare templates

Dit overzicht van beschikbare templates en mogelijkheden geeft aan welke templates beschikbaar zijn en wat de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn.

Kosten

Registratie domeinnaam: Als een domeinnaam door de UT goedgekeurd wordt, dan betaalt de UT de jaarlijkse registratiekosten voor 1 domeinnaam.
Hosting/webruimte: Websites die gebouwd zijn met UT-CMS WebHare worden zonder kosten gehost op de server van WebHare, omdat dit een instellingssysteem betreft. Websites in een ander systeem zijn maatwerk. Hosting hiervan is op dit moment nog gratis maar kan in de toekomst 100-200 euro per jaar kosten.

Voor het volledige document: het domeinnamenbeleid

Verhuizing
Over de website

De website wordt op naam/adres van de UT aangevraagd, met als registratiehouder bovengenoemde persoon.

Persoonlijke gegevens
Overig (optioneel)
toets de volgende code in: 42596