Zie Websitesystemen

Webprotocol UT (.pdf)

Marketing & Communication beheert de instellingssystemen voor websites op de UT. De UT-brede standaarden daarvoor zijn in het webprotocol vastgelegd. Het webprotocol geeft een overzicht van richtlijnen, maar verbindt deze ook aan een aantal best practices voor gebruikers. Ook aanverwante onderwerpen als video's (op websites) of advertenties zijn hierin meegenomen.

Daarnaast is er voor een aantal onderwerpen aanvullende informatie beschikbaar: