De leesclubs opereren zelfstandig en zijn bedoeld om beurtelings bij iemand thuis een boek te bespreken. Op dit moment zijn er nog 3 leesclubs. Binnen die 3 leesclubs is ruimte ontstaan voor nieuwe leden. 

Als u nadere informatie wilt, kunt u een mail sturen aan: mgulmans@gmail.com.