2016

Lezing: "Modiano in Parijs".

1 maart 2016 14.30 uur Boerderij Bosch

Modiano en Parijs

Voordracht door dr. Paul Gellings jr, naast dichter en schrijver ook docent en vertaler.

Het Parijs van Patrick Modiano (Nobelprijs literatuur, 2014) is wat men noemt een 'po√ętische' ruimte. Met aan de bestaande werkelijkheid ontleende, herkenbare 'decorstukken' roept Modiano een stad in het leven, geladen met persoonlijke en historische betekenissen. In feite verandert onder zijn pen ruimte in tijd: locaties verwijzen naar de Duitse bezetting, de jaren vijftig en zestig. In de verschillende tijdslagen die zich zo ontsluiten gaan de vertellers van Modiano vanuit het heden onveranderlijk op zoek naar antwoorden op vragen over hun eigen achtergronden, verdwenen mensen of raadselachtige gebeurtenissen, vaak met een duister tintje. Maar ieder antwoord roept altijd weer nieuwe vragen op en alle precieze topografische details, adressen, telefoonnummers, straatnamen, enzovoort, berusten op evenzovele vergeefse pogingen een helder beeld te krijgen van een troebele wereld.

Aanbevolen literatuur: Patrick Modiano, Verloren wijk, Dora Bruder, In het café van de verloren jeugd of Het gras van de nacht. Het boekje Patrick Modiano is gratis te verkrijgen via boekhandel of uitgever (Querido).