2015

Lezing: "Enschede toen en nu".

dinsdag 7 april 14.30 uur Boerderij Bosch

Enschede toen en nu

Voordracht door Adri M. Roding, gemeentearchivaris Enschede

Spreker wil zijn toehoorders aan de hand van beeld meenemen door een stukje 20e eeuwse stadsgeschiedenis. De eeuw waarin Enschede in de regio, als typische grens- en importgemeente maar met een eenzijdige sociale en economische opbouw, toch de belangrijkste economische en culturele rol ging spelen. Een ontwikkelingsgang ook die al vroeg de eerste, nodige sociale onrust opleverde en waarbij de rol van de terplaatse allesbeheersende textielindustrie, mede onder invloed van ontwikkelingen elders, allengs steeds meer scheuren begon te vertonen. Uiteindelijk zou deze industrie en daarmee een groot deel van de primaire sector vrijwel volledig verdwijnen. Enschede onderging daarmee ook op sociaal en cultureel gebied een ware metamorfose tot een gemeente alwaar voortaan vooral werd ingestoken in het ontwikkelen van vooral de tertiaire sector. Kortom een boeiende en interessante ontwikkelingsgang met een directe en nog steeds waarneembare neerslag op de omgeving waarin de stad is gelegen.

Wegens ziekte van Adri Rooding heeft deze presentatie niet plaats gevonden.

In plaats daarvan verzorgde Maarten Vrijland een lezing getiteld:

Platland (naar het boek van Edwin Abbott).