2015

Lezing: Kernenergie en het beeld van het atoom vanaf 1900

1 december 2015 14.30 uur Boerderij Bosch

Kernenergie en ons beeld van het atoom sinds 1900

Lezing door dr. Imme de Bruijn, voormalig UT-TN

De ontwikkeling van kernreactoren werd pas mogelijk nadat voldoende kennis over bouw en eigenschappen van het atoom was opgebouwd. Het eerste deel van de voordracht is een historische overzicht over de groei van deze kennis in de periode 1895 - 1939. In dit gedeelte wordt getracht vooral de 'alfa's' in het gezelschap te boeien. In het tweede deel zal de ontwikkeling van kernreactoren worden belicht. Vanaf de eerste 'stapel van Fermi' tot de moderne reactoren van de vierde generatie. Daarbij aandacht voor de thoriumreactor, met een geheel andere, niet zeldzame grondstof, een ander veiligheidsaspect en ook een bijzondere historie.