4 februari 2014

4 februari 2014  14.30 uur Boerderij Bosch

Zij geeft de volgende informatie over haar voordracht en haar ervaring:

“Tegenwoordig zijn er veel mensen gediagnosticeerd met ASS (autisme spectrum stoornis). In internationaal onderzoek wordt de prevalentie van ASS op 60 tot 100 per 10.000 geschat. De meeste mensen kennen ook wel iemand met een dergelijke diagnose, hetzij in eigen familie hetzij bij vrienden of bekenden. Maar hoe herken je nou eigenlijk iemand met ASS? Waar wordt naar gekeken in de diagnostische fase, welke theorieën zijn er omtrent autisme en hoe vertaalt zich dit naar het leven van alledag. Aan de hand van een korte uitleg over autisme en veel praktische voorbeelden zal ik proberen een beeld te schetsen van kinderen met een vorm van autisme. Wat is belangrijk in de omgang met deze kinderen en welke begeleidings- en behandelingsmogelijkheden zijn er.

Ingrid Filali al ruim 13 jaar werkzaam bij Mediant als autisme hulpverleenster. In de afgelopen jaren behoorden zowel diagnostiek, begeleiding, voorlichting en (individuele en groeps) behandeling tot mijn werkzaamheden. De laatste drie jaar werk ik nog 12 uur voor Mediant waarbij ik voornamelijk bezig ben met sociale vaardigheid trainingen voor kinderen met autisme en trainingsgroepen voor ouders met een autistisch kind. Ik heb daarnaast een eigen praktijk die hulp biedt aan ouders en kind met ASS.”