18 februari 2014

18 maart 2014 14.30 uur Boerderij Bosch

Voordracht door drs. Ans Gommers-Dekker, etnomusicoloog. In 2011 boeide het verhaal van Ans over Franse chansons zo dat we haar hebben gevraagd weer een voordracht voor GEWIS te presenteren.

“De Matthäus-Passion kan het mooiste werk van J.S. Bach worden genoemd. De melodieën zijn overweldigend mooi en het gebruik van de tekst in de muziek is levendig. Het meest opvallende van de Matthäus-Passion is het gebruik van dubbelkoren, waarvan het prachtige openingskoor een voorbeeld is. De structuur van dit werk is gebaseerd op de dialoog. Met de stijlelementen - het koraal, als meditatie, als gebed, - de driedelige Italiaanse aria’s en - de meeslepende strijkers passages weet Bach een artistieke synthese te scheppen. Hij wilde met zijn klanken de luisteraar ontroeren. Daarnaast gebruikte hij, zoals toen gebruikelijk was, veel symboliek waaronder getalsymboliek. Aan de hand van luistervoorbeelden wordt ingegaan op verrassende elementen in de muziek en de tekst.”