Zie 2021

9 nov 2021 - Lezing

Lezing door Hans Koopman over het vrouwenkiesrecht

Het vrouwenkiesrecht is nauw verbonden met de vrouwenemancipatie. De diepste wortel daarvan ligt in de ‘strijd der seksen”,  tussen de mannelijke overheersing en de vrouwelijke zelfontplooiing. Eind 18e eeuw begon de emancipatiebeweging in Nederland en deze kwam in de 19e eeuw goed op gang. Het streven van de feministen ging uit naar beroepsopleiding voor vrouwen en meisjes, de rechtspositie voor vrouwen, strijd tegen prostitutie en de eis voor vrouwenkiesrecht. De bekendste voorvechtster was Aletta Jacobs. Er was hierbij steun van een gelijke beweging in Engeland.Vanaf 1888 waren er, met tussenpozen vier ‘coalitiekabinetten”, protestants / katholiek. Het perspectief op de man-vrouw-verhouding werd toen aan de Bijbel ontleend. Niettemin kwam er een grondwettige ontwikkeling. De Eerste Wereldoorlog gaf een schijnbare terugslag, maar in feite bleek het kort daarna een enorme “aanjager” van de beweging. Op 8 september 1919 wordt het vrouwenkiesrecht in het Staatsblad gepubliceerd. Er wordt nog ingegaan op de rol van de mode en van de pers,in het emancipatieproces.

Het coronabeleid is van toepassing: bij klachten thuisblijven, handen wassen, en anderhalve meter aanhouden. Voorts moet u er rekening mee houden dat we moeten gaan voldoen aan strengere maatregelen als het dragen van een mondkapje en het controleren van de QR-code.     I.v.m. het coronabeleid en de catering moet u zich met het aantal personen aanmelden via activiteitgewis@gmail.com uiterlijk zaterdag 7 november. Het maximum aantal deelnemers is 50. Indien u zich hebt aangemeld, en u krijgt geen nader bericht, dan staat u op de lijst van deelnemers.

Tijd: Dinsdag 9 november, 14.30 uur
Locatie:  de Ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk in Enschede.
·     Adres van de kerk: Varviksingel 139 / 7512 EK Enschede.
·     Ingang Ontmoetingsruimte: Dr. Wagenaarstraat 6 / 7541 XK Enschede, aan de achterzijde van de kerk.
·     Parkeren: achter de kerk of in de omliggende straten.