Zie 2019

3 december 2019

de gulden snede voor niet-wiskundigen

Lezing door drs. Nico Alink, voormalig docent wiskunde en lerarenopleider

Aanvang 14.30 uur      Boerderij Bosch

Samenvatting
Iedereen heeft er wel van gehoord: deze verhouding werd en wordt veel gebruikt in de kunst en komt op meerdere plekken in de natuur voor. Maar de Gulden Snede kent ook een wiskundige achtergrond, die met heel weinig kennis van de wiskunde te doorgronden is. Die combinatie van invalshoeken maakt het onderwerp zo intrigerend.  Tegelijkertijd kent de Gulden Snede ook wat ‘schemerige’ kanten die misschien wel een bijdrage leveren aan deze fascinatie.

Rode draad is niet zo zeer het begrijpen van die achtergronden, maar veeleer de verbazing, de verwondering over dit fenomeen dat op soms twijfelachtige wijze is ingevuld. Het ligt voor de hand dat ik op dat punt zo mijn voorkeuren ben gevolgd.