Zie 2019

15 oktober 2019: ALV

Algemene ledenvergadering Gewis

14.45 uur    Boerderij Bosch, inloop vanaf 14.15 uur


De vergadering begint met een korte lezing door prof. Theo Toonen, decaan van de faculteit BMS.

De stukken worden uiterlijk 1 oktober aan de leden toegestuurd.