Zie 2019

14 mei 2019

DAGTOCHT, NAAR O.A. SCHIPHOL


Het programma bevat diverse wijzigingen t.o.v. van het plan dat op de Ledenvergadering in oktober 2018 is gepresenteerd.

Onderaan op deze pagina staat het aanmeldformulier. De aanmelding dient vóór 9 mei 2019 te geschieden.

Vertrek 8.30 uur van parkeerplaats P2

We gaan eerst naar bloembollenkwekerij De Tulperij te Noordewijkerhout. Daar gebruiken we koffie met gebak, krijgen een uiteenzetting over het kweken van bollen en bezichtigen de kwekerij (een klein bollenveld). Op de heenreis maken we zonodig een sanitaire stop.

De uitgebreide lunch wordt gebruikt in een Van der Valkrestaurant nabij Schiphol. Daarna splitsen we ons: één bus (nr 1 van de twee) gaat naar Schiphol voor de rondleiding "Schiphol Achter de Schermen", de andere bus naar het Haarlemmermeermuseum in Hoofddorp. Daar is de geschiedenis van de (droogmaking van) de Haarlemmermeer te zien. Er is een rondleiding.
S.v.p. museumjaarkaart meenemen, als je die bezit.
Om 15.30 wisselen beide bussen van programma: bus 1 gaat naar Hoofddorp, bus 2 naar Schiphol.

Omstreeks 17.00 uur aanvaarden beide bussen de terugreis. Die gaat naar Restaurant Evers te Haaksbergen voor het diner (net als vorig jaar). Om 21.30 uur worden we weer op de UT thuisgebracht.

De eigen bijdrage per persoon bedraagt 55 Euro. Dat is 5 Euro meer dan vorig jaar. Reden o.a. prijsstijgingen, BTW-verhoging.

Is het bedrag van 55 Euro (per persoon) gestort op bankrekening NL32 INGB 0002 157 694 t.n.v. UT-kring Gewis

Museumjaarkaart op 14 mei meenemen!