Zie 2019

16 april 2019

14.30 uur, Boerderij Bosch

hoe houden we de gezondheidszorg bemensbaar?

Lezing door prof. Richard J. Boucherie, UT / EWI

Gezondheidszorg wordt vooral geleverd door mensen. In onze vergrijzende samenleving zien we enerzijds een groeiende vraag naar zorg en anderzijds een dalende beschikbaarheid van medewerkers. Om deze mismatch het hoofd te bieden is het noodzakelijk de processen in de zorg efficiënt te organiseren. Middels een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in ziekenhuizen zullen we zien hoe wiskunde oplossingen biedt om de gezondheidszorg bemensbaar te houden. 
We starten met enkele inleidende voorbeelden om te illustreren wat de invloed op de kwaliteit van zorg is van de variabiliteit die inherent is aan de zorg. Vervolgens zullen we inzoomen op de planning van de schaarse capaciteit aan verpleegkundigen en zullen we zien hoe deze planning in hoge mate wordt bepaald door processen buiten de verpleegafdeling