Zie 2019

5 maart 2019

14.30 uur,  Boerderij Bosch

bezoekers in het park van twickel rond 1794

Lezing door mw. Aafke Brunt, archivaris bij Stichting Twickel

(Deze lezing schetst de ontwikkeling van landgoed Twickel, in het bijzonder de kasteeltuinen)
Vanaf de late zeventiende eeuw kregen elites in de Nederlanden meer tijd voor ontspanning en liefhebberijen. Wandelen werd een favoriete vorm van vrijetijdsbesteding. Wandelen kon  natuurlijk in de vrije natuur, maar ook wanneer tijdens reizen bijzondere plekken werden aangedaan. Kastelen en hun parken oefenden op de vroege reizigers een bijzondere aantrekkingskracht uit. In Delden, dat op de route naar Duitsland lag, stond een posthuis waarin reizigers konden overnachten.  In de avonduren wandelden zij door de Twickelse bossen en in het al sinds 1778 opengestelde kasteelpark. Van vijf bezoekers is een reisverslag bewaard gebleven. Deze verslagen bieden in combinatie met oude kaarten en tekeningen gedetailleerde informatie over de inrichting van het park van Twickel. Uit  1794 bleef een overzichtskaart bewaard en in datzelfde jaar maakte de rentmeester twee aquarellen.