Zie 2018

13 november 2018

Landschap en Energie

Lezing door ir. Andries van den Berg, landschapsarchitect bij Berg Verbeelding          Boerderij Bosch, 14.30 uur

De lezing zal gaan over landschap en energie. Spreker heeft projecten gedaan over de Friese energietransitie en kleinschaliger in Oost Gelre.
Het zal even wennen zijn maar we krijgen te maken met een totaal nieuwe expressie van ons leefpatroon in het landschap, zeker nu de gaskraan wordt teruggedraaid. Windmolens gaan er komen, en zonneparken, en vergistingsinstallaties. Wat zijn de afwegingen?, Hoe waardeer je het bestaande? Wat maakt het uit of het om je eigen stroom gaat of die van een multinational? Wat is de betekenis van ons landschap eigenlijk? Dat is toch ook een filosofische vraag, niet alleen een esthetische of cultuurhistorische. Het wordt een interactieve middag met de luisteraars.