Zie 2018

De heilzame, bevrijdende filosofie van Spinoza --- Lezing door mr. Frans Eijkelhof

17 april 2018,   14.30 uur,   Boerderij Bosch

De heilzame, bevrijdende filosofie van Spinoza
Lezing door mr. Frans Eijkelhof (De Opstap, Nijmegen)
Lezing is niet doorgegaan wegens verhindering van de spreker

De 17de eeuwse filosoof Benedictus de Spinoza wordt door velen gewaardeerd als een groot denker, een moedig mens en een ware humanist. Met zijn voor die tijd radicale visie leverde Spinoza een belangrijke bijdrage aan de Verlichting.

Frans Eijkelhof gaat in op Spinoza’s visie op het menselijk geluk (heil), de individuele vrijheid die daar nauw mee verbonden is en op de verhouding tussen godsdienst en staat. Dit aan de hand van filosofische geschriften van Spinoza, zoals het Traktaat over de verbetering van het verstand, de Ethica, het Theologisch-politiek traktaat en het Politiek traktaat (recentelijk opnieuw vertaald onder de titel Staatkundige verhandeling).