Zie 2018

De Winterswijkse steengroeve --- Lezing door Jos Lankamp

6 maart 2018, 14.30 uur, Boerderij Bosch

De Winterswijkse steengroeve, een unieke locatie
Lezing door Jos Lankamp (Werkgroep Muschelkalk)

Voor de pauze wordt de geschiedenis en algemene geologie van de Winterswijkse steengroeve geschetst: Geologische verschijnselen die nu nog zichtbaar zijn. Na de pauze wordt ingegaan op het massaal uitsterven van soorten, zo'n 250 miljoen jaar geleden. En op de impact van deze gebeurtenis op de vondsten uit de groeve.

Er worden veel beelden getoond van onder andere schedels en skeletten van zee-reptielen, voetafdrukken van landreptielen, fossiele kwallen, vissen en kreeften. Ook zal de spreker een aantal van deze fossielen in natura meenemen.