Zie 2017

Leven en werk van Johanna van Buren, streektaaldichteres

28 november 2017                    14.30 uur                                                  Boerderij Bosch

Leven en werk van Johanna van Buren, streektaaldichteres

Lezing door Tineke van Buren, lerares en publiciste.

        Johanna van Buren (1881-1962 ) was autodidact en schreef gedichten in haar streektaal (tussen het Twents en Sallands in). Omdat daar geen schriftelijke traditie voor bestond, ontwierp Johanna zelf een consequente spelling die goed leesbaar was voor haar publiek. Haar gedichten, door Johanna zelf “leedties” genoemd, gaan over de natuur en alledaagse dingen. Maar bij nadere beschouwing blijken ze vaak gekenmerkt door een dubbele bodem, een diepere bedoeling.                                                                Tot op hoge leeftijd publiceerde Johanna haar werk in de 'mooderspraoke' wekelijks in de zondag-bijlage van Het dagblad van het Oosten. Dit droeg bij aan haar grote bekendheid en populariteit in de regio. Ook tegenwoordig worden haar gedichten nog veel gelezen en voorgedragen. Ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag werd in Hellendoorn een standbeeld voor haar opgericht.

Onze spreekster is een verre nicht van Johanna van Buren. Zij zal aan de hand van dia's vertellen over het leven en voordragen uit werk van deze dichteres.                                Zelf is Tineke van Buren ook actief op het gebied van de streektaal en heeft verschillende publicaties op haar naam staan (in het streektaal magazine “VERDAN' en in “Typisch Twente”); van haar hand verscheen de “Keenderbiebel in de taal van thuus” [IJsselacademie Kampen, maart 2008]. Zij zal vanmiddag ook uit eigen werk voorlezen.