Zie 2017

Gelijkheid /ongelijkheid: toen en nu

19 september 2017                               14.30 uur                                 Boerderij Bosch

Gelijkheid / ongelijkheid: toen en nu

Lezing door prof. dr Andries Hoogerwerf, politicoloog, em. hl. Beleidswetenschap, UT.

Op deze derde dinsdag in september zal Andries Hogerwerf een scenario schetsen van mogelijke politieke ontwikkelingen in ons land (en daar buiten):

   Vooral vanaf eind achttiende eeuw is één van de hoofdlijnen van de sociale en politieke geschiedenis in West-Europa,een ontwikkeling van discriminatie naar emancipatie. Allerlei groeperingen bereikten wettelijk en sociaal een meer gelijke behandeling dan voorheen. Maar er waren en zijn ook bewegingen die sommige bevolkingsgroepen meer ongelijk willen behandelen. Het gelijkheidsbeginsel zegt al sinds Aristoteles dat mensen in gelijke gevallen gelijk behoren te worden behandeld. Het berust op de gedachte dat mensen fundamenteel gelijkwaardig zijn, omdat zij allen een verstand en een geweten hebben. Voor een ongelijke behandeling zijn goede redenen nodig, zoals een aanvaardbaar doel en een relevante maatstaf.                                        In het licht van het gelijkheidsbeginsel vallen voor de toekomst in Nederland en andere landen de volgende radicale vernieuwingen te overwegen.

- Een sterkere politieke democratie, onder meer door het invoeren van een bindend referendum en het samenstellen van de Eerste Kamer door middel van loting onder de kiesgerechtigde burgers.

- Een meer rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn, mogelijk gemaakt door onder meer een progressieve inkomstenbelasting, oplopend tot 100 procent voor de top van de allerhoogste inkomens, en een progressieve vermogensbelasting.

- Een meer solidaire multiculturele samenleving, onder meer door sociale discriminatie van moslims, niet-westerse inwoners en anderen via het strafrecht te bestrijden en hun sociale emancipatie via onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen.