Zie 2017

Excursie: Steenfabriek Losser

2 mei 2017 14.00 uur Losser

Excursie

Bezoek aan de steenfabriek “De Werklust” in Losser.

In en om Losser werden al eeuwenlang stenen gebakken. Hetzelfde geldt vermoedelijk voor de plek waar nu De Werklust staat. De nabijheid van de kleigroeve was de belangrijkste reden voor de vestiging van een steenfabriek op deze plek. De voornaamste productiemiddelen waren het smalspoor met de diesellocomotief met kiepkarren, de mengmachine, de strengpers en de ringoven. Het unieke van De Werklust is dat alle onderdelen nog aanwezig zijn. Van kleigroeve tot ringoven, waaruit het uiteindelijke product te voorschijn kwam.

Aanmelden voor maandag 24 april liefst per e-mail (activiteiten@gewis.utwente.nl), of eventueel per telefoon 074-2914558.

De kosten bedragen € 5 p.p. Betaling op de datum van aanmelding op rek. nr. NL32 INGB 0002157694 t.n.v. UT-Kring GEWIS, Hengelo, met de vermelding van Steenfabriek.

Het adres: Steenfabriek ‘De Werklust’, Smuddeweg 3 7581 PN Losser.