Zie 2017

Programma achtste lustrum

Op dinsdag 21 maart 2017 viert GEWIS haar 40-jarig jubileum. Er is een gevarieerd middag programma met zang, film, toespraken, koffie/thee en 's avonds is er een diner.

Meer in detail ziet het programma er als volgt uit:

  • Ontvangst: vanaf 13.45 uur in de foyer van de Vrijhof met koffie/thee.
  • Middagprogramma: aanvang 14.30 uur in het Amphitheater.

Er wordt een film vertoond met interviews met enkele GEWISSERS, en een muzikaal optreden door Elisabeth Oets en Mi Ying Chen, een lezing door prof. Petran Kockelkoren getiteld "De ontwikkeling van de ruimtevaart heeft veel aan Kuifje te danken" en ook nog een optreden door het studentencabaret Contramime. Halverwege is er een pauze met koffie/thee en iets lekkers.

  • Receptie: aansluitend in de Audiozaal om ongeveer 17.00 uur tot 18.00 uur.
  • Diner: vanaf 18.00 uur in de Faculty Club.

Het bestuur van GEWIS dankt Culture & Events heel hartelijk voor de sponsoring van het lustrum.