Zie 2017

Lezing: De Italianen komen naar het Rijkksmuseum Twente

24 januari 2017 14.30 uur Boerderij Bosch

De Italianen komen naar het Rijksmuseum Twenthe (RMT)

Lezing door drs. Jeanne van der Stappen-Heyvaert, cultuurwetenschapper.

Vanaf 11 februari stelt het RMT een aantal topstukken uit de Italiaanse renaissance ten toon onder de titel:

Cinquecento – schilderkunst uit het hart van de renaissance

De term renaissance (rinascimento of wedergeboorte) is oorspronkelijk bedoeld om de veranderingen te karakteriseren die zich op cultureel en politiek gebied vanaf de 12de eeuw in Europa hebben voorgedaan, en soms is er – ten onrechte - ook een associatie met “holle” woorden als doodsheid en Duistere Middeleeuwen.

Maar het begrip renaissance is niet meer zo eenduidig als het eeuwenlang in de kunstgeschiedenis gedefinieerd en gebruikt werd. Hierop zal de spreekster in haar lezing dieper ingaan aan de hand van belangrijk werk van schilders, die ook op de tentoonstelling vertegenwoordigd zijn: Giovanni Bellini, Rafaello Sanzio (Rafaël), Tiziano Vecellio (Titiaan), Jacopo Robusti, genaamd Tintoretto en Lorenzo Lotto.

Voor alle duidelijkheid: deze lezing richt zich niet specifiek op schilderijen die in het RMT te zien zullen zijn.