Zie 2017

Lezing: Less is More, Less is a Bore.

10 januari 2017 14.30 uur Boerderij Bosch

Less is More, Less is a Bore

Lezing door prof. Arthur Eger, em. hoogleraar Productontwerp, faculteit CTW, UT.

Arthur Eger, van 2003 tot 2015 verbonden aan de opleiding Industrieel Ontwerpen, illustreert aan de hand van pakkende beelden twee verschillende visies op architectuur, design en grafische vormgeving:

Less is More

De uitspraak ‘Less is More’ omschrijft een stroming die decoraties en ornamenten afkeurt, en die meestal wordt aangeduid met ‘Modernisme’ of ‘Functionalisme’. Daarbij moet de vormgeving van een product voortvloeien uit de functie: ‘Form Follows Function’. Deze opvatting werd aanvankelijk onder andere gepropageerd door het Bauhaus. Hoewel de Bauhaus-ontwerpen bestemd waren voor een breed publiek en het de bedoeling was dat ze in massa zouden worden geproduceerd, waren de producten kostbaar en exclusief. Aanvankelijk kon alleen een welgestelde elite deze zich permitteren. Pas veel later werd de stroming een succes. Tegenwoordig zijn de HEMA en IKEA hofleveranciers van het Modernisme.

Less is a Bore

Langzamerhand won het Modernisme steeds meer terrein, totdat het in de zestiger jaren in het Westen de dominante stroming in architectuur, grafische en industriÎle vormgeving was geworden. Pas toen begon bij sommige ontwerpers een speurtocht naar eerherstel voor decoraties en ornamenten, met onder andere de Popart, en de toenemende belangstelling voor andere culturen, zoals uit het Verre Oosten en de Derde Wereld. Een van de invloedrijkste stromingen van dit Postmodernisme was Memphis. In 1981 schreef Andrea Branzi, een van de oprichters van Studio Alchymia, een pamflet over de doelstellingen van ‘Il Nuovo Design.’ In datzelfde jaar werd door de leden van Studio Alchymia voor het eerst een collectie meubels en gebruiksvoorwerpen geÔntroduceerd onder de naam Memphis.

Ook wordt wel verband gelegd tussen belangstelling voor decoratie en het groeiend belang van elektronica.