2016

Lezing: Recht en onrecht in de Twentse marken

1 november 2016 14.30 uur ` Boerderij Bosch

"Recht en onrecht in de Twentse marken".

Lezing door drs. Frans Jacobs, Historische Kring Losser

De marken in Oost-Nederland waren ooit een belangrijke organisatie, die de plattelandsbevolking een zekere mate van zelfbestuur en eigen rechtspraak bood.

Frans Jacobs, auteur van het boek “Recht en onrecht in de Marke Losser”, zal in het eerste deel van zijn lezing ingaan op het rechtssysteem van vóór 1800 en aan de hand van een aantal vonnissen de verschillen tussen "toen" en "nu" aangeven. In het tweede gedeelte wordt meer specifiek aandacht besteed aan de Twentse marken, het markerecht en de markenrichters in onze streek.