2016

Lezing: "Natuurhistorie van Twente"

16 februari 2016 14.30 uur Boerderij Bosch

Natuurhistorie van Twente

Presentatie door Siebe van der Woude, natuurgids van de IVN-afdeling Losser

In deze voordracht wordt iets verteld over de natuur in Twente. Dit is een breed onderwerp en geprobeerd wordt om op een groot aantal aspecten in te gaan. Aan de hand van een powerpointpresentatie krijgt u een aantal plaatjes te zien, maar het wordt beslist geen eindeloze rij vogeltjes en plantjes.

De presentatie gaat over het ontstaan van dit deel van de wereld: de geologie, welke vruchten we er nu nog van plukken en de prijs die dat heeft. Ook wordt ingegaan op de bewoners en de sporen die ze ons - niet alleen in sociaal en maatschappelijk opzicht - hebben nagelaten. Daarbij komt ook ter sprake de nu nog zichtbare invloed op onze leefomgeving en de problemen die uit het verleden nog op ons pad liggen en waarvoor wij een oplossing moeten vinden. Dat alles in relatie met de natuur van onze leefomgeving.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dit thema voor u herkenbaar te maken zonder al teveel te theoretiseren.