2015

Olie- en gaswinning vanuit booreilanden

14.30 uur Boerderij Bosch

Een kijkje in de keuken van olie-en gaswinning vanuit booreilanden

Voordracht door Rudy van Doorne, consultant drilling operations Maersk

Het imago van de olie-industrie is niet zo erg positief, de beeldvorming is tamelijk eenzijdig. De oliemaatschappijen doen er volgens van Doorne weinig aan om een ander beeld te scheppen, terwijl zij toch wereldwijd in een essentiƫle behoefte voorzien. Zonder olie en gas staat alles stil.

Aan de hand van een aantal plaatjes laat spreker zien hoe miljoenen jaren geleden uit organisch materiaal, planten, bomen en plankton onder druk op de zeebodem kolen, olie en gas ontstonden. Drie factoren kwamen hier samen: tijd, druk en temperatuur.

Het echte olieboren begon al in 1859 in de Verenigde Staten. Met een primitieve houten boorinstallatie werd de eerste olie gewonnen. Grote oliemaatschappijen zijn permanent bezig met het zoeken naar nieuwe velden. Maersk boort vooral in het Deense deel van de Noordzee. Er zijn daar meerdere velden gevonden met een grote opbrengst.

Bij het naar boven halen van de olie maakt men gebruik van de booreilanden. Er wordt uitgebreid ingegaan op de werking en het werken vanuit booreilanden.

Voor meer info: http://www.mearskdrilling.com/pages/default.aspx