18 november 2014

18 november 2014 14.30 uur Boerderij Bosch

Het wettelijk erfrecht is vanaf 1 januari 2003 helemaal gewijzigd. De belangrijkste wijziging houdt in, dat op grond van de wet bij overlijden van één van de ouders alle goederen worden toegedeeld aan de langstlevende ouder onder de verplichting om ook alle schulden te voldoen. De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende.

Op grond van de wet, is deze vordering opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. De langstlevende is bevoegd om alles op te maken. Indien de langstlevende overlijdt en er is niets meer over, dan hebben de kinderen pech gehad.

De nieuwe regeling van de AWBZ met ingang van 1 januari 2013 heeft inmiddels tot zeer veel bezorgde reacties geleid. Door deze nieuwe regeling wordt een gedeelte van uw box-3 vermogen, 12%, meegerekend voor de bepaling van de maandelijkse eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage is per maand € 2.189,20.