Zie 2013

5 maart 2013                     14.15 uur                 Urenco, Almelo

URENCO (Uranium ENrichment COrporation) is opgericht in 1970 en verrijkt uranium voor tientallen kerncentrales. Naast Almelo zijn er ook verrijkingsfabrieken in Capenhurst (UK), Gronau (D) en Eunice (VS). Vanwege de directe relatie met de kernenergie heeft URENCO  regelmatig onder kritiek gestaan van tegenstanders van kernenergie, recent nog toen in juni j.l. prins Willem Alexander een nieuwe productiehal opende in Almelo. Hoe u ook over kernenergie denkt, u krijgt de gelegenheid het bedrijf te gaan bezoeken.

De groepsgrootte van de rondleiding is beperkt. Meld u dus snel aan en zeker vóór 13 februari 2013 bij Femie Robers-Tenniglo, graag per e-mail op activiteiten@gewis.utwente.nl maar het kan ook telefonisch op 074-2912279. Vermeld bij uw aanmelding uw achternaam en voornamen zoals die op uw geldige paspoort of identiteitsbewijs staan en het nummer van het door u gebruikte document. De voorkeur gaat uit naar uw paspoort. U dient het geldige documet bij u te hebben tijdens de excursie.

Voor mensen die slecht ter been zijn of van een rollator gebruik maken is, uit veiligheidsoverwegingen, deelname aan deze rondleiding niet mogelijk. Vanwege de gladde coating van de fabrieksvloer geen schoeisel met leren zolen dragen. Camera’s, mobiele telefoons met camera en overige dragers van digitale media of meetapparatuur mogen niet worden meegenomen tijdens de rondleiding. 

Ontvangst om 14.15 uur in de bezoekersruimte, Drienemansweg 1, Almelo.  De legitimatie wordt gecheckt, u ontvangt koffie of thee met versnapering. Urenco verzorgt dan een inleiding en toont de bedrijfsfilm. Aansluitend start de rondleiding door de uraniumverrijkingsfabriek SP5. Het totale programma duurt ongeveer twee uur.

Bij bijzonderheden op de dag van de excursie kunt u bellen met 06 296 048 83 of met 06 233 677 13. Heeft u vragen over vervoer naar Urenco gebruik dan het mailadres of het telefoonnummer die voor het aanmelden vermeld staan.