Zie 2013

5 februari 2013  14.30 uur Boerderij Bosch

Voordracht door Prof. Dr. Ir. Alexander Brinkman, hoogleraar UT in Quantum transport in materialen, winnaar van de centrale UT onderwijsprijs 2010 en lid van de Jonge Academie.

Zijn toelichting:

“Elektronen blijven ons verbazen. In eerste instantie leek het een simpel verhaal: het ene materiaal geleidt stroom (geleider) en het andere materiaal niet (isolator). Maar toen vonden we de halfgeleider, die qua geleiding tussen beide inzit, en de supergeleider, waarin stroom zonder weerstand kan bewegen. En sinds kort kennen we ook de ‘topologische isolator’, waarin elektronen weer iets anders doen, namelijk isoleren én geleiden. In deze lezing laat ik graag twee intrigerende UT onderzoeken zien betreffende supergeleiding, namelijk onderzoek naar quantum teleportatie en naar Majorana fermionen. Deze verschijnselen zal ik in eenvoudige bewoordingen uitleggen. De beide onderzoeksvelden zijn “hot”. De bevindingen dragen bij aan nieuwe elektronica en daar is grote behoefte aan.”