Zie 2013

29 oktober 2013 14.30 uur Boerderij Bosch

We stellen het zeer op prijs dat Ir. Jan Ingen Housz (oud-medewerker WB) komt vertellen over zijn beroemde voorouder. De samenvatting van zijn voordracht luidt:

“Dr. Jan Ingen Housz is een interessant voorbeeld van een geleerde uit de tijd van de verlichting. Hij studeerde medicijnen in Leuven en ging, na een tienjarige praktijk als geneesheer, als 33-jarige naar Engeland voor verdere medische specialisatie. Als arts heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het inenten tegen de pokken. Met grote inzet doorbrak hij de vooroordelen tegen het inenten en droeg bij tot het grootschalig inenten. Als natuuronderzoeker heeft hij zich internationaal op vele terreinen bewogen, maar zijn belangrijkste ontdekking was die van de fotosynthese in 1779. Als wetenschapper ontwikkelde hij vele ontdekkingen naar een uitvoerbare praktijk, verhoogde de meetnauwkeurigheid, onderzocht foutenbronnen en stond aan de wieg van landbouwkundig onderzoek met proefvelden. Hij droeg bij aan de verbetering van veel apparaten en technieken.

Twee recente, omvangrijke boeken onderstrepen het belang van zijn werk voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap: http://www.amazon.de/Echoes-Ingen-Housz-Norman-Beale/dp/190697814X/ref=sr_1_1?s=books-intl-de&ie=UTF8&qid=1345550764&sr=1-1 en http://www.houtekiet.com/boeken/p/detail/van-zonlicht-naar-inzicht.”