Zie 2013

1 oktober 2013 14.30 uur Boerderij Bosch

Dr. Gerben Westerhof, universitair hoofddocent bij de vakgroep Psychologie, gezondheid & technologie van de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente, expert in positieve geestelijke gezondheid, welbevinden, en zingeving, verzorgt een voordracht:

“Levensverhalen en levenskunst: Een visie op de derde leeftijd”.

De spreker meldt het volgende:

“Ouderen van vandaag verschillen van ouderen van vroeger. Na het uit huis gaan van de kinderen en het pensioen komt er tegenwoordig voor veel mensen nog een dynamische en vitale tijd: de derde leeftijd. In deze lezing zal ik ingaan op de rol die levensverhalen kunnen spelen bij het vorm geven aan de derde leeftijd. Door levensverhalen kunnen mensen reizen door de tijd: van vroeger naar nu en van nu naar de toekomst. Levensverhalen kunnen daardoor helpen om betekenis en richting te geven aan het leven. Het opmaken van een balans in een levensverhaal is een belangrijk aspect van levenskunst, waarbij het omgaan met verlies, het behoud van het goede en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden centraal staat.”