Zie 2013

19 november 2013 14.30 uur Boerderij Bosch

Dr. Winnie Gerbens-Leenes, winnares Prof. De Winterprijs 2009, zal voor ons spreken over:

“Water en duurzaamheid”

Winnie is universitair hoofddocent van de afdeling Water Engineering & Management (UT) en zij coördineert het 3TU master programma Sustainable Energy Technology.

De samenvatting van haar presentatie:

“Water is een absolute voorwaarde voor het goed functioneren van onze samenleving. Zoet water is echter een schaarse natuurlijke hulpbron. Het meeste water op aarde bevindt zich in de oceanen en is zout. Dat water is ongeschikt voor menselijke consumptie. Slechts 3 procent van het water op aarde is zoet en daarvan is maar 3 procent geschikt voor menselijke consumptie. In veel landen is waterschaarste een groot probleem. In Nederland wordt waterschaarste echter niet als zodanig onderkend. Toch verbruikt een Nederlander ongeveer 4000 liter water per dag. Slechts 2 procent van het verbruikte water komt uit de kraan, de rest is vooral nodig voor het produceren van voedsel en katoen. Het grootste deel van het watergebruik ligt buiten Nederland. Het aan de Universiteit Twente ontwikkelde concept van de Water Footprint (watervoetafdruk) is de hoeveelheid water gerelateerd aan consumptie. Het geeft inzicht in het gebruik van water en is een handvat tot het vinden van oplossingen voor waterschaarste. In deze presentatie wordt het concept van de Water Footprint en de relatie met duurzaamheid nader uitgelegd.”