Zie 2013

19 maart 2013 14.30 uur Boerderij Bosch

Voordracht door Dr. Angelika Mader, lid werkgroep Creative Technology, universitair docent vakgroep Robotica en Mechatronica van de UT.

Angelika geeft de volgende toelichting:

“Creative Technology (CreaTe) is sinds 2009 een nieuwe bachelor-opleiding aan de UT, onder de verantwoordelijkheid van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. In het vakgebied staat de mens centraal en een belangrijk doel is levenskwaliteit te creëren. Het middel om dit te realiseren is technologie.

Het vakgebied is daarmee in sterke mate multidisciplinair. Dat levert vele uitdagingen op, zowel voor de ontwerpers van de opleiding als voor de studenten die voor CreaTe kiezen.

In deze voordracht wil ik de motivatie voor dit programma toelichten, een visie uiteenzetten, en met voorbeelden illustreren wat we met CreaTe intussen realiseren.”