Zie 2013

19 februari 2013 14.30 uur Boerderij Bosch

Voordracht door Mr. Harm Vos, o.a. gepensioneerd kantonrechter arrondissement Almelo

Harm Vos zal met zijn 25-jarige ervaring in de rechtspraak (en een nog veel langere met afhaalchinezen) antwoord geven op deze vraag.
Tot aan zijn pensionering kort geleden was hij vijftien jaar werkzaam als kantonrechter in Enschede.  Al die tijd bestond er nog een rechterlijk instituut dat als kantongerecht werd aangeduid, Nu is het ambt van kantonrechter bijna net zo uitgestorven als de prehistorische sauriers. Spreker zal de nieuwe organisatie van de zittende magistratuur beschrijven, maar ook vertellen over zijn ervaringen met het ontslagrecht en met incassovordering. Waar bij het woordje “rechtspraak” de buitenwacht vooral aan strafrecht denkt is dat voor de kantonrechter meestal verkeersstrafrecht. Ook daarop, en op alle andere vragen die maar de rechterlijke macht betreffen, wil hij (die overigens zegt niet alles te weten) met plezier ingaan.