Zie 2013

Uitnodigingsbrief Kerstdiner 17 december 2013

Aan de leden van GEWIS, Enschede, 8 november 2013

Het bestuur van GEWIS nodigt u van harte uit voor het kerstdiner van onze vereniging
op dinsdag 17 december 2013 in de Faculty Club.

Vanaf 18.00 uur bent u welkom voor een aperitief. Tegen 19.00 uur wordt u uitgenodigd
aan tafel plaats te nemen. Het bestuur zorgt voor de tafelschikking.

Indien u problemen hebt met vervoer naar of van de UT kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Om organisatorische redenen moet uw opgave door middel van bijgaand strookje
vóór maandag 2 december 2013 bij de vicevoorzitter, Rolf Engmann, zijn!

Per post: Dr. Staringstraat 13, 7582 BL Losser.

Per mail: engmann@hetnet.nl

Van u wordt een bijdrage gevraagd van € 25,- per persoon, op de dag van opgave
over te maken aan:

UT-Kring GEWIS te Borne

op rekening 21.57.694

met vermelding van: kerstdiner GEWIS.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 januari 2014 in Boerderij Bosch.

Aanvang 14.30 uur.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn het kerstdiner bij te wonen, dan wenst het bestuur u
goede kerstdagen. Wij hopen u weer te verwelkomen bij de nieuwjaarsbijeenkomst en bij

de activiteiten van GEWIS in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van GEWIS,


Cees van Vilsteren, voorzitter