2012

21 februari 2012 14.30 uur Boerderij Bosch

De heer Cammaert zal een aantal ontwikkelingen in het burgemeestersambt van de voorbije decennia toelichten. Hij zal onder andere spreken over: - crisisbeheersing en openbare orde als kerntaken van de burgemeester, - de introductie van dualisme tussen college en raad, - de toenemende aandacht van de media en - het politieker worden van het ambt. Ook zal hij aandacht besteden aan: - de invloed van de burgemeester en de symboliek van het ambt en - de staatrechtelijke positie van de burgemeester en diens bevoegdheden.