Zie 2012

Uitnodiging zevende Lustrum GEWIS

gewisklein26kBetreft: uitnodiging viering zevende Lustrum GEWIS op 20 maart 2012Enschede, 7 februari 2012

Aan de leden van GEWIS, .

In maart 1977 werd GEWIS opgericht als seniorenvereniging van de Technische Hogeschool Twente, nu Universiteit Twente. We vieren ons 35-jarig jubileum op dinsdag 20 maart 2012.

Het programma voor deze feestelijke dag:

- Vanaf 13.45 uur: ontvangst in de foyer van de Vrijhof.

- Om 14.30 uur opent de voorzitter van GEWIS het lustrum in het Amphitheater.

- Aansluitend treedt Toon Tellegen op. Begeleid door Het Wisselend Toonkwintet van gitariste Corrie van Binsbergen vertelt Toon Tellegen zijn dierenverhalen, een unieke combinatie van literatuur en geïmproviseerde muziek, verhalen verteld én gespeeld.

- Een pauze met koffie en thee.

- Na de pauze een toespraak door de Rector Magnificus, Prof. Dr. Ed Brinksma.

- De rector zal aansluitend in de expositieruimte van de Vrijhof de officiële opening van de lustrum­tentoonstelling verrichten. De expositie omvat diverse kunstuitingen van ongeveer dertig leden van GEWIS. Er zijn schilderijen, foto's, sculpturen, keramiek, glas-in-lood en nog veel andere objecten te bewonderen.

- Vanaf ongeveer 17.00 uur, is er gelegenheid de expositie te bezoeken in diverse ruimten van de Vrijhof onder het genot van een drankje en een hapje.

- Het feestelijk lustrumdiner begint om 18.30 uur in de Faculty Club.

Het bestuur van GEWIS nodigt u van harte uit voor het middagprogramma, de opening van de lustrumtentoonstelling met drankje en hapje in de expositieruimten en het lustrumdiner. De bijdrage voor het diner is € 25,- per persoon. Gelieve het bedrag over te maken op girorekening 21.57.694 van UT-Kring Gewis te Borne o.v.v. “Lustrumdiner GEWIS 2012”.

Om organisatorische redenen moet uw opgave van deelname aan de lustrumviering door middel van bijgaande opgavestrook vóór 1 maart 2012 bij de vice-voorzitter, Rolf Engmann, zijn. Per post: Dr. Staringstraat 13, 7582 BL Losser; per e-mail: engmann@hetnet.nl

Telefonische aanmelding kan niet worden gehonoreerd.

Wij verwelkomen u graag op onze lustrumviering.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur en de lustrumcommissie van GEWIS,

Karel de Jonge, voorzitter