2012

17 januari 2012 14.30 uur Boerderij Bosch

Prof. dr. Kees Aarts, hoogleraar Politicologie en wetenschappelijk directeur van het Institute for Governance Studies (IGS) van de UT-faculteit Bestuur & Management, zal ons inwijden in de wereld van de politicologie.

In de bijeenkomst wordt eerst het onderwerp en de werkwijze van de politicologie kort uiteengezet. Hierbij worden enkele voorbeelden gegeven van resultaten van politicologisch onderzoek. Hierna gaat hij nader in op de plaats van politicologie aan de Universiteit Twente. Hoe vatten zij hun taak op in een “high tech” omgeving? Op welke manieren wordt samengewerkt met andere groepen en andere faculteiten aan de UT, en welke problemen en mogelijkheden doen zich daarbij voor? En hoe behouden de politicologen aan de UT hierbij hun positie in hun eigen discipline? Tenslotte: de politicoloog en de kiezers, de specifieke expertise van prof. Aarts.