Zie 2012

17 april 2012                                    14.30 uur                   Boerderij Bosch

Ab Gellekink was van 1967 tot 2000 werkzaam aan de THT/UT, achtereenvolgens bij de faculteiten Werktuigbouwkunde, Wijsbegeerte & Maatschappijwetenschappen, en Bestuurskunde, onder meer als hoofd bureau onderwijszaken, studievoorlichter en studieadviseur. Van 1990 tot zijn pensionering in 2000 vervulde hij de functie van studentendecaan; gelijktijdig was hij enkele jaren personeelsvertrouwenspersoon en ook studieadviseur bij de opleiding Civiele Technologie & Management. In de avonduren studeerde hij Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie legde hij zich - als hobby - toe op de politieke en militaire geschiedenis van Nederlands-Indië in de eerste helft van de twintigste eeuw, van het opkomende nationalisme tot de soevereiniteitsoverdracht.

Zijn boek ‘Hallo, hallo, hier zijn we weer’ (1999) vertelt het verhaal van de Enschedese soldaat Henk Wieringa, die in september 1946 met de 7-December Divisie naar Indië vertrok en daar de zogeheten ‘politionele acties’ meemaakte. Hij sneuvelde op 13 mei 1949 onderweg van Soebang naar Poerwakarta (West-Java). De bij toeval gevonden 140 brieven die Henk vanuit Indië aan zijn ouders schreef, vertellen veel maar niet alles. De eerste en de laatste eindjes (en alles daartussen) worden in de lezing aan elkaar geknoopt: het ongewilde vertrek, de dienst onder de tropenzon, zijn onmogelijke liefde voor een Chinees meisje, de dood. In 2006 ging de schrijver naar Java, op zoek naar ‘voetsporen’ van Henk. Het bleef bepaald niet alleen maar bij een bezoek aan het graf van Henk op het ereveld Menteng Pulo in Jakarta …..