Aanmelding lidmaatschap GEWIS

Het lidmaatschap van GEWIS staat open voor oud-personeelsleden van de UT en het ITC en/of hun partner.
De contributie per verenigingsjaar bedraagt € 12,50 per persoon.

Het lidmaatschap gaat in na uw aanmelding en betaling van de contributie op rekeningnummer NL32 INGB 0002 157 694 t.n.v. UT-Kring GEWIS, Hengelo met vermelding contributie.

Op onze website staan foto's van de leden. Als u wilt worden opgenomen in het fotoboek dan kunt u hieronder een foto van uzelf meesturen met dit formulier.

Ook uw partner is van harte welkom als lid van GEWIS.
Onderstaande gegevens alleen maar invullen wanneer u uw partner ook als lid aanmeldt.
De contributie voor de partner bedraagt eveneens €12,50 per verenigingsjaar.

Bedankt voor uw aanmelding. GEWIS neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.