Aanmelding lidmaatschap GEWIS

Het lidmaatschap van GEWIS staat open voor oud-personeelsleden van de UT en het ITC en/of hun partners. De contributie per verenigingsjaar (lopend van 1 september tot en met 31 augustus) bedraagt € 12,50 per persoon. Bij aanmelding tussen 1 januari en de laatste activiteit (in de regel de dagtocht) is de halve contributie verschuldigd. Bij aanmelding ná de dagtocht gaat het lidmaatschap direct in, maar wordt pas contributie betaald per 1 september. 


Het lidmaatschap gaat in na uw aanmelding en betaling van de contributie op rekeningnummer NL32 INGB 0002 157 694 t.n.v. UT-Kring GEWIS, Enschede met vermelding contributie.

Op onze website staan foto's van de leden. Als u wilt worden opgenomen in het fotoboek dan kunt u hieronder een foto van uzelf meesturen met dit formulier.

Ook uw partner is van harte welkom als lid van GEWIS.
Onderstaande gegevens alleen maar invullen wanneer u uw partner ook als lid aanmeldt.
De contributie voor de partner bedraagt eveneens €12,50 per verenigingsjaar.