Aanmelding lidmaatschap GEWIS

Het lidmaatschap van GEWIS staat open voor oud-personeelsleden van de UT (inclusief het ITC) en hun partners. De contributie per verenigingsjaar (lopend van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar) bedraagt € 12,50 per persoon. Bij aanmelding tussen 1 januari en de laatste activiteit van het lopende verenigingsjaar (in de regel de dagtocht) is de halve contributie verschuldigd. Bij aanmelding ná de laatste activiteit gaat het lidmaatschap direct in, maar wordt pas contributie betaald per eerstvolgende 1 september.

UT-medewerkers worden bij hun pensionering door Human Resources automatisch aangemeld als lid van GEWIS, net als afgestudeerden automatisch lid worden van het alumninetwerk van de UT.

Partners van gepensioneerde UT-medewerkers kunnen ook lid worden van GEWIS. Zij betalen wel contributie in hun eerste jaar van lidmaatschap. Aanmelden gaat via het onderstaande formulier, in te vullen door de gepensioneerde UT-medewerker én zijn/haar partner, om partners ook als zodanig te kunnen inschrijven in de ledenadministratie.

Het lidmaatschap van de partner gaat in na uw aanmelding en betaling van de contributie op rekeningnummer NL32 INGB 0002 157 694 t.n.v. UT-Kring GEWIS, Enschede met vermelding contributie.
 

 
Op onze website staan foto's van de leden. Als u wilt worden opgenomen in het fotoboek dan kunt u hieronder een foto van uzelf meesturen met dit formulier.