Inschrijving

Herinschrijving huidige cursisten

Huidige cursisten moeten zich aan het begin van het collegejaar opnieuw inschrijven anders staan zij niet geregistreerd en mogen niet deel nemen aan vakken en toetsen. Om zich opnieuw in te schrijven, moeten zij het formulier "Herinschrijving" downloaden en ingevuld naar de cursuscoördinator (pt-cursus@utwente.nl) sturen.