Zie Nieuws

UT spin-off NX Filtration naar de beurs

Op 11 juni ging NX Filtration naar de beurs van Amsterdam. Met een uitgifte van maar liefst 30 procent van de nieuwe aandelen hoopt de producent van waterzuiveringstechnologie 150 tot 160 miljoen euro op te halen. Met dit geld kunnen ze de enorme groei financieren die wordt verwacht. De UT spin-off startte op de beurs voor 11,00 euro per aandeel en een waardering van 550 miljoen euro. Bij het sluiten van de beurs gisteren, werd het aandeel gewaardeerd op 13,30 euro.

De wereldmarkt voor waterzuivering met membraantechnologie groeit hard, hergebruik van water wordt steeds belangrijker. De baanbrekende technologie van de spin-off is duurzamer en sneller dan de huidige zuiveringstechnieken. Op deze manier kunnen in slechts een stap in het proces ook medicijnresten, de chemische stof PFAS en pesticiden eruit gefilterd worden. Met minder energieverbruik en zonder gebruik van chemicaliën.

Nanotechnologie

Erik Roesink, buitengewoon hoogleraar membraantechniek aan de Universiteit Twente, en founder van NX Filtration maakt gebruik van nanotechnologie bij het zuiveren van het water en vloeistoffen. Binnen drie jaar wil hij een nieuwe fabriek bouwen in Twente, waar op dit moment al twee fabrieken staan. De nieuwe techniek kan helpen bij het wereldwijde watertekort, want het biedt nieuwe mogelijkheden om vervuild drinkwater toch om te zetten naar schoon drinkwater. Op langere termijn wil NX Filtration wereldwijd 10% van het marktaandeel bezitten.