Zie Nieuws

Karin Schroën benoemd tot part-time leerstoelhouder nieuwe onderzoeksgroep ‘Membrane Processes for Food’

Prof. Karin Schroën is recentelijk benoemd tot part-time professor van de nieuwe onderzoeksgroep Membrane Processes for Food binnen het cluster Membrane Science and Technology (MST) aan de Universiteit Twente. De leerstoel breidt zo de veelzijdigheid van het cluster verder uit.

Naast haar nieuwe rol bij het Membrane Science and Technology (MST) cluster, is Karin Schroën professor in levensmiddelenproceskunde (Food Process Engineering) bij Wageningen University. Zij is gespecialiseerd in levensmiddelentechnologie en heeft een master- en PhD-graad van de Wageningen University. De benoeming van Karin Schroën versterkt het brede toepassingsgebied alsook de synergie van de verschillende wetenschappelijke disciplines binnen het MST-cluster.

Grotere reikwijdte membraantoepassingen

Karin Schroën wordt leerstoelhouder van de onderzoeksgroep Membrane Processes for Food. Deze nieuwe groep houdt zich binnen het cluster Membrane Science and Technology bezig met toepassingsgebieden gerelateerd aan levensmiddelen. Daar waar synergie gerealiseerd kan worden binnen de fundamenten van membraanwetenschap en -technologie met andere onderzoeksleiders, verruimt levensmiddelentechnologie tegelijkertijd de reikwijdte van membraantoepassingen.  

De nieuwe leerstoel heeft een tweeledig effect in het MST-cluster. Het leidt tot een toegenomen focus op zowel procestechnologie als op voedsel, wat een strategisch belangrijk toepassingsgebied is voor membranen. Om de alsmaar groeiende wereldbevolking te voorzien van voedzame, veilige en smakelijke voedingsmiddelen, is het van belang om technologieën te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om ingrediënten efficiënt te scheiden of te concentreren. Membranen spelen hierbij een essentiële rol, door onder andere bij te dragen aan de ontwikkeling van (nieuwe) voedingsmiddelen en een verbeterde voedselveiligheid.

Over het cluster MST

Het cluster Membrane Science and Technology (MST) kenmerkt zich door de lange onderzoekstraditie op het gebied van membranen die de Universiteit Twente rijk is. Het cluster bestrijkt een breed scala aan expertises op elk onderzoeksgebied binnen de membraanwaardeketen: van transportverschijnselen, oppervlaktechemie, (polymeer, anorganische en hybride) membraanontwikkeling, nieuwe toepassingen tot en met procesontwerp. Het koppelt fundamenteel onderzoek met betrekking tot membraanmaterialen en hun transporteigenschappen aan relevante toepassingsgebieden. Dit omvat bijvoorbeeld de productie van drinkwater, (afval)waterzuivering en duurzame energieproductie. Na de toevoeging van de onderzoeksgroep Membrane Processes for Food aan het MST-cluster omvat dit ook de ontwikkeling van innovaties en verbeteringen in voedsel(processen). 

Meer informatie

Lees meer in het Engels over Karin Schroën's achtergrond en haar benoeming op de clusterwebsite van Membraan Wetenschap en Technologie (MST).