Zie Nieuws

TNW opleidingen scoren uitstekend in de nieuwe Elsevier ranglijst

De opleidingen van de faculteit TNW scoren bijzonder goed in de vernieuwde ranglijst van Elsevier. De bacheloropleidingen Chemical Science & Engineering (CSE) en Technische Natuurkunde (TN), en de masteropleidingen Applied Physics (AP), Chemical Engineering (ChE) en Technical Medicine (TM) hebben een gouden medaille gekregen. De masteropleiding Nanotechnology (NT) ontvangt een zilveren medaille.

MEDAILLESPIEGEL

In de ranglijst krijgen de opleidingen een medaille toegekend als deze het over meerdere jaren goed doen in de Nationale Studenten Enquête. Als een opleiding over de laatste drie jaar bovengemiddeld goed scoort, én als de opleiding in zijn soort ook tenminste één jaar tot de opleidingen met de meest tevreden studenten behoort, krijgt zij een medaille.

Het aantal jaar dat een opleiding bij de beste opleidingen behoort, bepaalt de kleur van de medaille. Eén jaar levert brons op, twee jaar zilver en goud voor een opleiding die over de gehele periode tot de top hoort. 

 BESTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

In totaal scoort de Universiteit Twente 14 medailles, meer dan welke andere technische universiteit in Nederland dan ook.

Vooral studenten van de CSE en de ChE zijn tevreden over de medewerkers die hen lesgeven: 87% respectievelijk 89% van de studenten geeft aan tevreden te zijn over dit aspect van hun opleiding. Met 80% van de studenten tevreden, scoort het TM-programma goed op het onderwijs. Het AP-programma behoort tot de allerbeste. Met een tevredenheidsscore van 87% onder de studenten, rijdt het hoog en ver boven het landelijk gemiddelde van 74%.

MOOIE PRESTATIE

Het faculteitsbestuur van TNW is trots op deze mooie prestatie: 'Dankzij de inzet en het enthousiasme van onze medewerkers, docenten en studenten staan we waar we nu staan en we hopen deze stijgende lijn de komende jaren voort te kunnen zetten.’

Het volgende meetpunt komt er al weer aan: op 23 oktober a.s. worden de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) bekend gemaakt.